Năm 2017, chứng khoán phái sinh của Việt Nam chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Đến nay, 2020, đây vẫn là 1 sản phẩm khá mới đối với đông đảo nhà đầu tư tại Việt Nam. Điều này đặt ra câu…